Sukan Ping Pong

Sukan Ping Pong

MPU24011 Sukan - Ping Pong

MPU24011 SQUASY
FAIRUZAH BINTI ABU SAMAH

MPU24011 SQUASY

SUKAN adalah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna secara rekreasi dan

peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kecemerlangan bagi penguasaan pengetahuan dan

kemahiran khusus secara holistik bagi mengukuhkan pembentukan kemahiran insaniah pelajar

yang positif.