KELAB KAUNSELING
NOR RASYIDA RAHMAT

KELAB KAUNSELING

KELAB memfokuskan kepada penguasaan pengetahuandan kemahirankhusussecra holistik bagi mengukuhkan pembentukan kemahiraninsaniah pelajar yang positif